Értesítem, hogy a Sakkcápák Sport Egyesület elnöksége az egyesület közgyűlését 2022. augusztus hó 16. napján, de. 10 órára hívta össze, melyre tisztelettel meghívom.

A közgyűlés helye: 6723 Szeged, Bihari utca 11. 3 emelet 8.ajtó

A közgyűlés napirendi pontja:

  1. A szövetkezet alapszabályának módosítása

      Előterjesztő: Marjanovic György levezető elnök

  1. Az egyesület elnökségi tagjainak megválasztása

       Előterjesztő: Marjanovic György levezető elnök

A napirend fontosságára tekintettel megjelenésére feltétlenül számítok.

Határozatképtelenség esetén a megismételt közgyűlést ugyanezen napirenddel és helyszínnel 2022. augusztus hó 8. napján, de. 11 órára hívom össze azzal, hogy a megismételt közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes.

Szeged, 2022. augusztus 09.

Tisztelettel:

Marjanovic György

elnök